Монтаж на топлоизолационни системи, cаниране, реставриране и уплътняване на фуги на сгради


Контакт с нас

гр.София

моб. телефон: 0888 52 41 14 ; 0885 780 345

toploefekt@gmail.com

Във всеки дом се задава един и същ въпрос:
Как да спестим разходите си за отопление?

Топлоизолацията на една сграда е един важен фактор за намаляването на разходите за отопление, охлаждане, а също и за енергоспестяване. Инвестирайки в топлоизолация на Вашия дом Вие приблизително 30% ще намалите своите месечни сметки за отопление. Инвестицията е еднократна, но Топлоефекта е многогодишен.

Когато се говори за топлоизолация се разбира многопластова система, съставена от специално произведени материали, всеки от които оптимално се свързва с останалите.Така подбраните материали образуват цялостна система и този подход единствено гарантира качеството, ефективноста и дълготрайноста на топлоизолацията.

-Топлоизолационното качество е най-важен параметър за една топлоизолационна система, определящо нейната ефективност, т.е. снижаването на топлинните загуби на сградата и постигнатата в резултат на това икономия.Основният критерий за оценка на топлоизолационните свойства на ограждащите стени и други елементи на строителната конструкция е коефициентът на топлопреминаване U W/m2K.Той отразява количеството топлина, което преминава през площ от 1м2 на ограждащата конструкция за единица време и температупна разлика от двете й страни 1К. Колкото кефициента U e по-нисък , толкова топлоизолацията е по-добра., толкова топлоизолацията е по-добра, толкова по-малко топлина ще преминава и изтича навън., съответно топлинните загуби и разходите за отопление ще бъдат по-малки.

-Еластичност - Топлоизолационната система има известна еластичност, за да може да компенсира неизбежните линейни термични или влажностни разширения и деформации.

-Паропропускливост - Под паропропускливост се разбира свойството на топлоизолационната система да пропуска свободно водните пари, така че те да преминават през нея и свободно да се изпаряват в пространството.

-Водоотблъскващ ефект

-Отлични екологично чисти свойства

Топлоефект ООД е фирма залагаща на коректните отношения с клиентите и имаща опит в полагането на изключително качествена топлоизолация.

Предлагаме монтаж на топлоизолация на панелни, жилищни, и административни сгради, стари и нови къщи. Използваме една наистина съвременна технология за цялостното саниране, топлоизолиране и реставриране на сградата в която живеете, работите или почивате.

Нашите бригади работят със скеле и по алпийски способ. Ние ще извършим оглед на Вашата сграда и ще Ви предложим най-доброто решение за Вас с най- подходящите материали на утвърдени производители: AUSTROTERM, BAUMIT, WEBER, KNAUF.

Ние държим на качеството на обслужване, и на коректното изпълнение на поетите ангажименти. 

Уют и топлина във Вашия дом – по-добър начин на живот!